و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
از «خطابه ی آسان، در امید» - شاملو
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
 

و کاش در این جهان

مرده‌گان را

 

 

روزی ویژه بود،

تا چون از برابر ِ این همه اجساد گذر می‌کنیم
تنها دستمالی برابر ِ بینی نگیریم:

این پُرآزار

 

 

گند ِ جهان نیست

تعفن ِ بی‌داد است.


 
comment آدم-گفته ها ()