و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
و به اینجا رسیدم...
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
 

«دیدم در چند متری ملکوتم.

دیدم قدری گرفته ام.

انسان وقتی دلش گرفت

از پی تدبیر می رود.

من هم رفتم.»*

 

* از شعر "نزدیک دورها"ی "سهراب سپهری".


 
comment آدم-گفته ها ()