و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
دشمنِ عزیز یا وقتی هنوز زود بود: یک داستانِ کوتاه
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
 

پس از اینکه یاد گرفتند دشمنان خوبی باشند، تصمیم گرفتند دوستان خوبی شوند، اما دیدند که بدون دشمنی همدیگر زندگی­شان چیزی کم دارد. پس دوستانه­ترین تصمیمِ عمرشان را گرفتند.


 
comment آدم-گفته ها ()