و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
معجزه از کجا آب می خورد
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
 

معجزه می خواست. سردرگم و آشفته آمد. دخیل­اش را بست. امیدوار رفت.

اما درخت، درختِ معجزه نبود و شرمِ ناتوانی و بیهودگی سراپایش را می­سوزاند. پیش از آن­که خشک شود، وجودش را پذیرای امیدِ او کرد.

 


 
comment آدم-گفته ها ()