و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
در باب دوستی و دوری
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
 

برای هم اهمیت قائلیم. نه آن­قدر که برای سلام سراغی از هم بگیریم، آن­قدر که برای خداحافظی به یاد هم بیفتیم.

*****

یک خداحافظی دیگر. اولی نیست، آخری هم نخواهد بود...

*****

لطفش این است که کم­کم در سراسر دنیا پراکنده می­شویم. به هر جا که فکر می­کنیم، یک چهره­ی آشنا یادمان می­آید. آن وقت این جهانِ پهناور چهره­ی یک دوستِ نزدیک و مشفق را می­یابد...

*****

جالب است که فاصله­ی اینجا تا کانادا دوستی ما را نزدیک­تر کرد.

*****

مشکل از فاصله­ها نیست. وگرنه در همین شهر، همسایه هم که باشیم چندان توفیر نمی­کند...


 
comment آدم-گفته ها ()