و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
برداشتِ آزاد
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
 

روز قبل از یک امتحان، دوستی که مدت هاست سراغی از تو نگرفته، ناگهان اس ام اس می زند که فلانی، خوابت را دیدم دیشب. آمده بودی در دانشگاه ما یک درس مهمان شده بودی. و درسی را نام می برد که داری می خوانی که روز بعد امتحان بدهی.


 
comment آدم-گفته ها ()