و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
توهم
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
 

از بزرگ ترین مشکلات بشر این است که وقتی چارچوبی برای افکارشان تعیین کردند، هر اتفاقی را در همان چارچوب تأویل می کنند و گمان می کنند به کنه موضوع پی برده اند و چارچوب شان درست ترین چارچوب است.

مانعی که بر سر راه درمان بیمارانِ توهمی وجود دارد نیز تقریباً همین است. ایمان دارند که آنچه می بینند حقیقت است و دیگران دارند آن ها را از حقیقت باز می دارند. به این ترتیب با درمانگر به چشم یک دشمن برخورد می کنند. این عناد سبب می شود که تلاش های درمانگر بی اثر شود.


 
comment آدم-گفته ها ()