و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
پخش و پلا
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
 

همیشه آگاهی کافی نیست. البته لازم است و بودنش بهتر از نبودنش است. ولی کافی نیست. در دینی دبیرستان تعبیر جالبی به کار رفته بود در میان انبوه جملات ثقیل و نتراشیده اش که کوتاه و گویا بود. از «ضمانت اجرایی» حرف می زد. البته آنجا رأی به عدم کفایت و اگر اشتباه نکنم، عدم لزومِ آگاهی داده بودند.

*****

روابط انسانی اغلب چالش برانگیزند. ساده ترین راه ها بهترین راه ها نیستند.

می دانم که حق با همه ی ماست، که حقیقت این است که همه ی ما انسانیم و همه از منظر خود وقایع را می بینیم و این است که برداشت هایمان متفاوت می شود. مثل این است که بخواهیم در تاریکی موجودی ناشناخته را دریابیم. حقیقت یکی است اما برداشت های ما آمیخته به پیشینه ی ذهنی ما است. سخت است که یوغ گذشته را از ذهن خود باز کنیم. ترسناک است حتی. گیرم خود از پندارهای موهوم رها کردی، چه چیز را جایگزین شان می کنی؟


 
comment آدم-گفته ها ()