و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
بپا از کف ات نرود
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
 

جزئیاتی هست در زندگی روزمره، که نشانه ای است بر رضایتمندی از زندگی. مثلا اینکه تا چه حد می خواهی روزها سریع تر بگذرند یا چه قدر حسرت می خوری که دارند می گذرند. هر کدام یک جور انذار است.


 
comment آدم-گفته ها ()