و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
فضیلت یا چی؟!
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
 

اگر یاری گری فضیلت است، کمک خواستن و دست یاری به سوی دوستان برآوردن نمی تواند جز فضیلت باشد.

از سر خودبرتر بینی است که این را فضیلت می پنداریم و آن را مایه ی شرمساری.

 


 
comment آدم-گفته ها ()