و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
دلیل یعنی راهنما
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
 

«مزید بر علت ها» اغلب دلایلی محکم اند که چون موقعی که فرهنگ های در حال شکل گیری داشتند بهانه ها را رده بندی می کردند به خوب و محکم و قابل قبول و بچه گانه، برچسب خوردن را شوخی گرفتند، حالا همه آن ها را کنار بهانه های بر چسب دار می آورند.

*****

حالا از شوخی که بگذریم، با خودم که فکر می کنم می بینم بارهایی که گفته ام فلان چیز هم مزید بر علت شد، اغلب دلیل اساسی همان بوده ولی انگار دلم نمی خواسته این طور باشد. مثلا گفته ام که خستگی و گرسنگی هم که بود و باعث شد اوقات تلخی ام تشدید شود، اما واقعا خود خستگی بوده که باعث شده عنان از کف بدهم، منتها از فکر اینکه نشانه ی ضعف من است که خستگی بر من چیره شده، بهانه آورده ام و دلایل دیگری را ردیف کرده ام.

 


 
comment آدم-گفته ها ()