و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
چرا
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
 

این روزها درگیرم با خودم. با چرایی کارهایم. راست می گفت آن استاد که می گفت آنکه چرایی را یافته با هر چگونه ای خواهد ساخت.


 
comment آدم-گفته ها ()