و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
در جست و جوی راهی برای ابراز خردمندی یا چگونه یک فکر را به مسلخ ببریم
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
 

اگر به درایتش ایمان داریم چرا از او چیزی می خواهیم، اگر هم ایمان نداریم بهتر است به بی ایمانی مان پایبند باشیم و چیزی نخواهیم از کسی که قبلا نفی اش کرده ایم.


 
comment آدم-گفته ها ()