و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
عجب!
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
 

دقت کرده اید که چه قدر شعرا "دوست" و "دلبر" و "معشوق"شان را با صفاتی مثل "بی وفا" و "سنگدل" و جفا پیشه" و امثالهم مورد عنایت قرار داده اند؟ یکی نبوده به این ها بگوید اگر این یار همه ی این هاست که شما می گویید، فراموشش کنید! این قدر نه خودتان را آزار بدهید نه آن بدبختی را که نمی دانم به کدام گناه مورد عنایت شما قرار گرفته.

قسمت دردناک ماجرا وقتی است که نه در شعر که در زندگی روزمره ی آدم های همین دور و اطراف هم به چشم می خورد این عدم درک...

*****

همین جوری بی ربط یا شاید هم با ربط:

We are more in love with desire than the desired!


 
comment آدم-گفته ها ()