و اگر نمرده باشند

!زنده اند و به زندگی شان ادامه می دهند

 
توضیح
جاآدمی اینو اینجا گذاشت: ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
 

جمله ی آخر پست قبل به نقل از یک فیلم* بود. آنجا از زبان نیچه بیان شد.

 

When Nietzsche Wept *


 
comment آدم-گفته ها ()