عجب!

دقت کرده اید که چه قدر شعرا "دوست" و "دلبر" و "معشوق"شان را با صفاتی مثل "بی وفا" و "سنگدل" و جفا پیشه" و امثالهم مورد عنایت قرار داده اند؟ یکی نبوده به این ها بگوید اگر این یار همه ی این هاست که شما می گویید، فراموشش کنید! این قدر نه خودتان را آزار بدهید نه آن بدبختی را که نمی دانم به کدام گناه مورد عنایت شما قرار گرفته.

قسمت دردناک ماجرا وقتی است که نه در شعر که در زندگی روزمره ی آدم های همین دور و اطراف هم به چشم می خورد این عدم درک...

*****

همین جوری بی ربط یا شاید هم با ربط:

We are more in love with desire than the desired!

/ 3 نظر / 10 بازدید
سامان نظری

اووووهم.باهات موافقم شیخ.می دونی چیه یه جورایی حس می کنم اینا (یا شایدم خیلی از آدما ) عاشق عاشق شدن هستن نه خود اون یار واسه همین تمامی این اوصاف معنی پیدا می کنه واسشون.تازه اگه این عدم درک نبود هم که دیگه این قضایا رخ نمی داد.فک می کنم بازم باید آدما تعاریفو واسه خودشن روشن سازی کنن . جمله تم خوب بود .خیلی

نیلوفر

مشکل اینجاست که فراموش کردن یار حتی با این اوصاف، راحت نیست...