دنیای بزرگِ گوچک

موسیقی فیلم "بابل" را گوش می دهم و فکر می کنم به آدم های مختلفی در گوشه گوشه ی دنیا که روایت هستی من با آن ها پیوند خورده، حتی اگر ندانم؛ حتی اگر نشناسم شان. و فکر می کنم به روزی که هر کدام از ما در یک گوشه ی دنیا زندگی می کنیم و دیوارهای دنیا دیگر آن قدر بلند نیست که ما را از هم جدا کند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
اولدفشن

جا‌آدمی جان! اتفاقا ً كار خوبی كردی كه آن حرف‌ها را بر بدنه آن «‌آخرين قطار شب» نوشتی. مگر اساسا ً بدنه «قطار»‌ها را برای اين نساخته‌اند كه آدم نظرش را رويش بنويسد؟ حتی اگر نظر آدم با نظر لوكوموتيوران متفاوت باشد. ها؟