فضیلت یا چی؟!

اگر یاری گری فضیلت است، کمک خواستن و دست یاری به سوی دوستان برآوردن نمی تواند جز فضیلت باشد.

از سر خودبرتر بینی است که این را فضیلت می پنداریم و آن را مایه ی شرمساری.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سامان

اوهوم دید درستش هم همینه. در غیر این صورت اصلن اون فضیلت هم معنای فضیلت نداره.