از «خطابه ی آسان، در امید» - شاملو

و کاش در این جهان

مرده‌گان را

 

 

روزی ویژه بود،

تا چون از برابر ِ این همه اجساد گذر می‌کنیم
تنها دستمالیبرابر ِ بینی نگیریم:

این پُرآزار

 

 

گند ِ جهان نیست

تعفن ِ بی‌داد است.

/ 0 نظر / 10 بازدید