در جست و جوی راهی برای ابراز خردمندی یا چگونه یک فکر را به مسلخ ببریم

اگر به درایتش ایمان داریم چرا از او چیزی می خواهیم، اگر هم ایمان نداریم بهتر است به بی ایمانی مان پایبند باشیم و چیزی نخواهیم از کسی که قبلا نفی اش کرده ایم.

/ 0 نظر / 10 بازدید