دشمنِ عزیز یا وقتی هنوز زود بود: یک داستانِ کوتاه

پس از اینکه یاد گرفتند دشمنان خوبی باشند، تصمیم گرفتند دوستان خوبی شوند، اما دیدند که بدون دشمنی همدیگر زندگی­شان چیزی کم دارد. پس دوستانه­ترین تصمیمِ عمرشان را گرفتند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
میرس

گود پ.ن: اون کامنته به پای "فوروشی" نمی رسه ولی اون تیکه آخر کامنت یارو که مسجعه دیوونه کنندست