بعدی لطفا!!!

از مترو بیرون آمدم، نیم ساعت مانده به امتحان. هنوز چند صفحه ای مانده بود تا برای اولین بار بعد از نوشتن جزوه سر کلاس، صفحه ی آخر جزوه ام را ببینم. جزوه ام در دستم بود و داشت می ریخت و من در کشاکش نگه داشتن اش بودم که چهره ی آشنای ناممکنی را دیدم. اقلا در آن لحظه گمان می کردم امکان ندارد. گمان کنم او هم همین فکر را می کرد. آن قدر نزدیک بودیم که صدایش را بشنوم که به کسی که داشت تلفنی باهاش حرف می زد گفت بعدا بهت زنگ می زنم یا چیزی به همین مضمون. آن قدر حیرت زده بودم از دیدنش که تا چند دقیقه حتی نفهمیدم که بعد از این همه وقت هنوز همدیگر را بغل نکرده ایم. حتی دست هم نداده ایم. فقط با کلام انگار می خواستم واقعی بودن این دیدار را محک بزنم. چنان شاد شده بودم که بر خلاف معمولِ روزهایی که امتحان دارم و تعداد دقایقی که به امتحان مانده از تعداد صفحاتی که از جزوه ام باقی مانده کمتر است و باید مثل گردباد بساط جزوه را به هم بپیچم، اصلا نه نگران بودم، نه هیجان زده، نه ناراحت. گمانم یک لبخند احمقانه و حیران هم آویزان مانده بود به صورتم. به یاد همه ی آن روزهای خوبی که بغل دست هم سر کلاس نشسته بودیم. به یاد همه ی آن روزهایی که به غصه دار بودن هم گیر داده بودیم. آن نیمکتی که با هم یک لایه رنگ از رویش تراشیدیم در کلاس های ملال آور... با خودم فکر می کردم از آخرین باری که دیده بودیم همدیگر را چه قدر گذشته؟ چهار سال؟ یا شاید پنج؟ دیگر از عدد گذشته. گمانم حافظه ی من اهل آن قبیله ای است که عددشماری اش یک، دو، خیلی بود. اقلا نسبش به آنجا می رسد احتمالا.

بعد از امتحان کماکان سرخوش بودم. داشتم برای خودم می نوشتم از زنجیره ی وقایع خوشحال کننده. هر چند خبری از زنجیره نبود. یک اتفاق بود، غافلگیر کننده و بسیار شادی انگیز. آن موقع این طور فکر می کردم. گمان نمی کردم حلقه ی بعدی هم در کار باشد. تا اینکه امروز در گشت و گذار بی هدف در یک سایت کلی شاد شدم. یادداشت های پراکنده ی یک ناشناسِ دوست داشتنی را خواندم. از آن آدم هایی که هنوز که هنوز است نفهمیدم که کشفشان پاداش چیست اگر که تصادف محض نیست؟! هر چند ترجیح می دهم تصادف نبوده باشد، که در آن صورت شرمنده ی این همه خوش شانسی بی حساب می شوم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
هدیه

صدای من اومد؟

عذرا

تصادفی در کار نیست! ریموت دست کسیه! [وحشتناک]