توضیح

جمله ی آخر پست قبل به نقل از یک فیلم* بود. آنجا از زبان نیچه بیان شد.

 

When Nietzsche Wept *

/ 1 نظر / 5 بازدید
امیر

تازه اسمت رو خوندم! جا آدممی ! معرکه ست !!!![زبان]